اهمیت تصاویر و نقش آن ها در پباده سازی وب سایت

تصاویر بخش مضاعف مهمی از نصیب قابل نمایش از هر تارنما را تشکیل می دهند و میزان حجم , کیفیت , و دسته آن ها تاثیر قابل مراعات ای در استاندارد بودن و جذابیت هر چه بیشتر یک پباده سازی تارنما دارااست .

در اینجا سه فرمت اساسی تصاویر مورد استقاده در پب<a href="https://www.on5.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">طراحی سایت در مشهد</a>

ی وب سایت و طریق و زمان استفاده از هرمورد را بررسی میکنیم .


1 . فرمت GIF

این فرمت معین کنندهٔ تصاویر گرافیکی اثبات یا این که متحرک است . این اسم کوتاه شده Graphics Interchange Format که معنی لغوی آن در لهجه پارسی قالب مبادلهٔ گرافیک است . این قالب گرافیکی به وسیله کمپانی CompuServe در سال ۱۹۸۷ میلادی معرفی شده‌است و امروزه به صورت گسترده در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد .

در‌این فرمت چهره یی از تکنیک LZW ( Lempel - Ziv - Welch ) برای فشرده سازی تصاویر استفاده می‌شود که یک تکنیک فشرده سازی ( Lossless compression ) است . تعداد رنگ های مورد استفاده درین فرمت با اعتنا به ۸ bit بودن آن ۲۵۶ رنگ است که یک زمان رنگ نسبتا محدود برای استفاده در اختیار شما قرار می دهد . این ۲۵۶ رنگ از یک محدوده رنگ بزرگتر ( ۲۴ bits : 8 red , 8 green , 8 blue ) با ۱۶ , ۷۷۷ , ۲۱۶ رنگ تعیین میگردد . ( با اعتنا به مخلوط رنگ و گونه تصویر ) به دلیل محدودیت تعداد رنگ ها ازاین فرمت برای تصاویری با تعداد رنگ کمتر از ۲۵۶ استفاده می گردد . برای تصاویر دیجیتال و یا این که تصاویر دارنده Gradiant از این فرمت استفاده نکنید . چون به دلیل محدودیت تعداد رنگها سبب ساز کم کیفیت و به هم ریخته شدن تصاویر شما خواهد شد .

این فرمت برای تصاویرخطی , عنصرها با حاشیه های تیز و تعداد رنگ محدود فراوان مطلوب است . ( مثل لوگوهایی با یک‌سری رنگ و حاشیه های تیز , خطوط و نمودارها )

یکی‌از امکان های کلیدی این فرمت چهره ای امکان ساخت تصاویر متحرک است . می‌توانید با استفاده از قابل انعطاف افزارهای بازنویسی تصاویر نظیر Photoshop و یا این که قابل انعطاف افزارهایی که برای ساخت تصاویر متحرک با فرمت GIF طرح ریزی گردیده اند , برای ساخت تصاویر متحرک معمولی خویش استفاده نمائید . ( Animated gif )
2 . فرمت JPG

استاندارد مورد استفاده برای فشرده سازی تصاویر که اسم آن , کوتاه شده Joint Photographic Experts Group , اسم اداره تولید کننده این استاندارد در سال ۱۹۹۲ است .

از این استاندارد بیشتر برای ذخیره سازی تصاویر دیجیتال و تصاویری که با استفاده از دوربین های عکاسی گرفته شده‌است ( که دارنده میلیونها رنگ میباشند ) استفاده می گردد . این استاندارد به شما اذن می‌دهد با پاره ای تغییر و تحول در خصوصیات به حجم قابل قبولی برای تکثیر در محیط پباده سازی وبسایت برسید . تکنیک فشرده سازی تصاویر درین فرمت ( Lossy Compression ) است بدین مضمون‌ که بعد از تغییر‌و تحول خصوصیات برای فشرده سازی تصاویر , کیفیت قبلی تصاویر از دست خواهد رفت و به کیفیت زیر تری از تصاویر خوا هیم رسید سازه براین در تغییر و تحول خصوصیات با استفاده از این استاندارد اعتنا کنید . در استفاده از این استاندارد برای تصاویری همراه با نوشته , الگوها و سطح ها با حاشیه های تیز دوچندان اعتنا نمائید . چون کم کردن خصوصیات به میزان دوچندان منجر بهم ریختگی در کناره های نوشته و سطح ها می شود .

با مقداری تمرین و تجربه حد نصاب تغییر تحول در‌این خصوصیات را شعور خواهید کرد و می‌توانید به صورت مطلوب از آن استفاده کنید . می توانید از قابل انعطاف افزارهای بازنویسی تصاویر مثل Photoshop ( مورد Save for web در منوی File ) برای تغییر و تحول در خصوصیات تصاویر استفاده فرمایید .

3 . فرمت PNG

اسم آن کوتاه شده واژه Portable Network Graphics است که در سال ۱۹۹۶ تحت عنوان جایگزینی توسعه یافته خیس و مطلوب برای GIF ( Graphics Interchange Format ) بوجود آمد .

PNG از محدوده رنگ ۲۴ - bit RGB or 32 - bit RGBA و همینطور Grayscale ( همراه و یا این که سوای alpha channel ) پشتیبانی می نماید . PNG فرمتی است که برای نشر در محیط اینترنت به‌وجود آمده است و برای شغل های چاپی مورد استفاده قرار نمی گیرد و به همین منظور از محدوده رنگ فایلهای چاپی هم ( CMYK ) پشتیبانی نمی‌کند . یکی‌از خصوصیات جالب این فرمت تصویر برای طراحان و بسط دهندگان اینترنت خواص alpha channel آن هست که موجب تولید تصاویر Transparent ( موضوع واضح ) میگردد .

از سایر خصوصیات جانور در فرمت های GIF و PNG ( Lossless compression ) از دست ندادن کیفیت ظاهری بعداز فشرده سازی تصویر است ( مغایر استاندارد JPEG )

در فرمت PNG از تکنولوژی ( ZLib ) برای فشرده سازی تصاویر استفاده می گردد که کارآمد خیس از تکنیک فشرده سازی در GIF است ( LZW ) دو گونه متعدد از فرمت PNG کیفیت خوب گوناگون در صفحه های اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرند .

PNG8 ( 8 - bit ) ازنظر محدودیت رنگ نظیر . gif است ( ۲۵۶ رنگ حداکثر ) , ولی میتوان از خواص alpha channel آن ها برای ساخت تصاویر واضح استفاده نمود .

PNG24 ( 24 - bit ) اذن استفاده از مدت بیشتری از رنگ ها را به شما می‌دهد .

متاسفانه اینک تنی چند از مرورگرها به طور بدون نقص و مطلوب از این فرمت تصویر پشتیبانی نمیکنند و این قضیه مشکلات اکثری را برای طراحان اینترنت بوجود آورده است . البته استفاده از این فرمت تماما منزلت خویش را پیدا کرده است و در غایت همگی مرورگرها ناچار به پشتیبانی از این فرمت خواهند شد . اما رویکرد های خاصی برای نمایش درست این فرمت در مرورگرهای دیرین که از این فرمت پشتیبانی نمی کنند موجود است .

استفاده از این فرمت برای ذخیره سازی تصاویری کیفیت خوب با کیفیت و مقدار کوچک دوچندان مطلوب است . نظیر لوگوهایی با تعداد رنگ دوچندان و حاشیه های گرد , یا این که آیکون ها در سایز های کوچک .

باصرفه سازی تصاویر برای تکثیر در محیط اینترنت

در اینجا تلاش خوا‌هیم کرد به صورت عملی تفاوت ما بین فرمت تصاویر و روش عمل با آنان را توضیح دهیم . برای این فعالیت ما از اپلیکیشن فتوشاپ استفاده خوا هیم کرد و در زیر فرآیند انجام فعالیت را مراعات می‌کنید .

بعد از مفتوح کردن تصویر متبوع در محیط فتوشاپ از منوی file مورد Save For Web را گزینش فرمایید .

بعد از گشوده شدن پنجره اختصاصی برای ذخیره تصاویر برای نشر در محیط اینترنت فرمت تصویر متبوع را گزینش فرمائید .

به صورت نمونه برای فرمت JPG میتوانید با ارتقا یا این که کاهش درصد کیفیت به حجم و کیفیت متبوع خویش برسید

در تصویر بالا , ذخیره سازی تصاویر با استفاده از درصد کیفیت های گوناگون را مراعات می کنید .

تفاوت در ذخیر سازی با استفاده از دو فرمت GIF و JPG

مراعات می‌کنید که بعد از ذخیره سازی با استفاده از فرمت PNG سایز تصویر فارغ از تغییر و تحول چشمگیری در کیفیت تصویر ارتقاء پیدا نموده است . شایسته ترین آیتم قادر است فرمت JPG کیفیت عالی ۵۰ درصد باشد

با نسبت دادن به تصویر بالا مراعات می‌کنید که فرمت GIF برای ذخیره سازی تصاویری مشتمل بر متن ها و خطوط صاف خوب تر از JPG کار می‌نماید

در تصاویر بالا تفاوت در میان تصاویر با دورنما های روشن را در فرمت های متفاوت مراعات می نمائید . همانگونه که مراعات می‌کنید برای ذخیره تصاویر با دور‌نما واضح شایسته ترین آیتم می‌تواند PNG 24bit باشد . در زمینه‌ی تصاویری با کناره های گرد و دورنما روشن می توان از فرمت های GIF و PNG 8 bit نیز استفاده نمود .

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3216.208415546944!2d59.594443715489156!3d36.28299260434094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c913ae2988767%3A0x9bb53a655a55e550!2sOn5!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767608928" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>