5 اصل با اهمیت تعیین رنگ در پباده سازی وبسایت

يكي از اصول بسيار با اهمیت و كليدي در طراحي صفحه ها اینترنت , دقت به اصل رنگ بندي صفحه های و استفاده از رنگ هاي مكمل و تركيبي مطلوبي است كه كاربران بتوانند بر طبق اصل سهولت و جذابيت کاغذ , به مشاهده مطالب آن بپردازند . اين كه چه رنگي متناسب سايت هاي اینترنت است , پرسشي است كه كارشناسان اینترنت , خيلي جواب جامع و كاملي براي آن ارايه نكرده اند و كم خیس متخصصین طراحي اینترنت به قضیه روان شناسي رنگ ها در طراحي سايت , اعتنا كرده اند .


ولی درهرمورد يك اصل كلي موجود است كه مي گويد : در رنگ بندي يك برگه , بايد به اين مورد اعتنا شود كه اين رنگ قرار است در چه ورقه اي و با چه موضوعي به كار رود . يعني اصل اعتنا به عملكرد <a href="https://www.on5.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">طراحی سایت در مشهد</a>

ضوعيت سايت , در رنگ بندي مطالب اساسی است . سايت هاي دولتي و به صورت كل , سايت هايي با بازديدكننده بسيار بالا , معمولا از رنك سفيد براي زمينه صفحه ها و رنگ آبي براي لينك هاي کاغذ و رنگ بنفش براي لينكهاي مشاهده شده كه تحت عنوان default برنامه فرانت پيج نيز به كار مي رود , استفاده مي كنند . سايت هايي كه بيش خیس جنبه شخصي دارا هستند , از رنگ هاي مكمل استفاده مي كنند . به عنوان مثال رنگ سبز برجسته در كنار طوطیا اي , جذابيت خاصي به سايت هايي با موضوعيت بازرگاني مي دهد . و يا در طراحي سايت هاي كودكان , از رنگ هاي خيلي خنده رو استفاده مي شود . درهرمورد دقت به كاركرد كد رنگ ها در طراحي صفحه ها اینترنت از اهميت مهمي برخوردار‌است . در ادام اين مقاله , تنها قصد يادآوري گونه روان شناسي هر رنگ درمخاطبان از ديد روان شناسان داريم و فعلا درخصوص اين كه چه گونه رنگي براي چه سايتي مطلوب است , سخن نمي كنيم . اگر‌چه اين توضيحات , خویش نيز بيان گر استنتاجات خوبي می‌باشند كه اینترنت مسترها را در گرافيك سايت , به خوبي هدايت مي كند .


article _ image _ one _ 514 . jpg

يك بهترين رنگ نداريم!

در مديريت نوين يك اصل پذيرفته شده موجود هست كه يك بهترين شيوه مديريت در كار نیست . تركيب و هماهنگي و استقرار يك نظام در رنگ بندي صفحه های اینترنت نيز , چنين رويكردي دارااست . تجربه و گونه عشق و علاقه و هنر web designer می‌باشد كه سايتي را براي ما دیدنی و سايتي ديگر را next مي كنيم . نكاتي كه مي بايست در طول طراحي گرافيكي سايت در لحاظ داشته باشيم به شرح زير می باشند :


اثر روان شناسي رنگ


قابليت قرائت متن ها صفحه ها سايت . نظیر سايت : ( www . irna . com )

رنگ متمم رنگهاي انتخابي براي بك گراند , گرافيك ها , لينك ها و متن ها ( نظیر سايت http : //www . HiGrade . ir )

وجود تطبيق رنگي بين لوگوها و نماد هاي صفحه های با رنگ بندي متن‌ها و مطالب به كار گرفته شده ( مانند سايت http : //www . karvarz . com )

وجه به جور مخاطب و بازديدكننده بخش هاي گوناگون سايت .

سايتي نظیر ياهو , كه روزمره ميليون ها مخاطب دارااست و از صدها بخش متنوع تشكيل شده‌است , براي هر قسمت خویش از يك چيدمان و رنگ بندي خاصي در طراحي صفحه های اكتيو , استفاده كرده است . برای مثال بخش كودكان ياهو با بخش بازرگاني ان بسيار تفاوت داراست


5 اصل اصلی


ليست زير مشخصه هايي از رنگ ها را كه هنگام طراحي بايد مدنظر داشته باشيد بيان ميكند :


رنگ ها اثر زيادي روي احساسات ما در ۹۰ ثانيه نخستین ديدن ميگذارند .

اثر رنگ ميتواند بيننده را ترغيب به خريد يك جنس از شما كند .

رنگ ها کردار ما‌را در قبال يك مورد تنها تشديد نميكنند , بلكه اثر خویش را كاملا در کردار ما نشان ميدهند .

اثر گذاري رنگ در فرهنگ و تمدن هاي گوناگون متعدد است!

هر رنگ به تنهايي يك پيام منحصر به فرد به دیده بيننده ميفرستد . به عهد مك لوهان , رسانه به عبارتی پيام است

روان شناسي رنگ ها


به صورت كل , رنگ ها داراي خصيصه هاي خاصي می‌باشند كه در زير به بخشي از اين مولفه هاي مو جود در رنگ ها اشاره شده‌است :


سفيد : اشاره دارااست به صداقت , پاكيزگي , صميميت , ملايمت و معاصر بود ن چيزي . سفيد بهترين رنگ براي بك گراند هاي اینترنت است . در تجارت سفيد رنگ خستگي گير و انرژي بخش است .


سياه : اشاره دارااست به نازکی , اقتدار , دليري , شهامت , فريبندگي , شيطان , مهارت و باستان . مشكي براي رنگ نوشته روي يك پس زمينه روشن ايده آل است . اين رنگ بعنوان رنگ پس زمينه دیده را خسته ميكند .


قرمز رنگ : توانايي , هيجان , احساسات شديد , سرعت , خطر و تهاجم . اين رنگ از بيننده اعتنا به خویش را طلب ميكند . در تجارت بمعني وام و بدهي است . اين رنگ شديد ترين رنگ حس است و ضربان قلب و تنفس را تسريع ميكند .


آبي : امنيت , اعتماد , مسيوليت پذيري , سوزوسرما , ايمان , وفاداري , وابستگي وجاه و جلال . آبي دومين رنگ عوام پسند است . در تجارت بمعناي ضمانت مالي است .


سبز : تندرستي , فراواني , حاصلخيزي , آزادي , شفا و بهبودي , طبيعت , پيشرفت , حسادت و خونسردي . در تجارت بيانگر منزلت و گنج است . اين رنگ در نگاه ها راحت خیس از همگی ديده ميشود .


قهوه اي : تاثير گذاري , وقار , توانگري مالي و كمك كننده بودن . قهوه اي رنگ كره خاكي ماست و در طبيعت بسيار بسیار است .


خاكستري : صميميت زياد , اعتبار و نفوذ و عملي بودن . در تجارت بمعناي سنت گرايي است .


صورتي : ملايمت , شيريني , نازکی و زنانگي , عالی بودن , بي گناهي و رشد كودك .


بنفش : متانت , معنويت , شاهانه بودن , عيش و نعمت , دارايي , اعتبار و نفوذ , سوگواري و مهارت . در تجارت بزرگ نمایش دادن است . بنفش طرفداري از سبك هاي هنرمندانه است .


نارنجي : سرزندگي و شوخي , لذت و خوشگذراني , تعادل گرمايي , تشويق كردن , چالاكي و نيرو , تحمل و بلند همتي .


زردرنگ : نوروروشنایی خورشيد , گرمي , خوشي , نامردي , ترسويي و حسادت . در تجارت درخواست از جور روشنفكرانه است و براي تاكيد نيز عالی است . رنگ زرد منجر افزايش تمركز شده , سوخت و ساز را زياد ميكند و دشوار ترين رنگ براي دیده هاست .


طلايي : نشانگر گران بودن و پرستيژ است .


نقره اي : سوز‌و‌سرما , علمي بودن و اعتبار و پرستيژ است .


پس وقتي ميخواهيد رنگي گزینش كنيد بايد در رابطه بازار نهايي كار خویش بانديشيد . چه احساساتي را ميخواهيد برانگيخته كنيد ؟ نخستین كمي در رابطه منظره احساسي هدفتان فكر كنيد و نيز پيامي كه از روش ديد ميخواهيد منتقل كنيد . آنگاه رنگ خویش را گزینش كنيد ! دقت داشته باشيد كه گرافيك صفحه های اینترنت , امروزه نقش زيادي را در ارايه دكترين اخلاق سازماني الكترونيكي مراكز رسانه اي غرب به مخاطبان در اختيار دارا‌هستند و LOGO , BANNER , TIZER ها , فوق العاده در تحكيم مفاهيم به مخاطبان وبي اثر گذار میباشند .

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3216.208415546944!2d59.594443715489156!3d36.28299260434094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c913ae2988767%3A0x9bb53a655a55e550!2sOn5!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767608928" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>